Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
07244: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innleggelser av døgnpasienter, etter paragraf og helseregion (avslutta serie) 2008 - 2014
Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Innleggelser:
personer
Referansetid
Innleggelser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
paragraf
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

paragraf

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken