Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07236: Middelfolkemengd og befolkningsendringar per 1000 innbyggjarar 1997K4 - 2024K1

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
22.05.2024 08:00
Middelfolkemengd:
personar
Levandefødde:
per 1000
Døde:
per 1000
Fødselsoverskot:
per 1000
Innflyttingar:
per 1000
Utflyttingar:
per 1000
Nettoinnflyttingar:
per 1000
Folkevekst:
per 1000
Middelfolkemengd:
Gjennomsnitt for kvartalet
Levandefødde:
Slutten av kvartalet
Døde:
Slutten av kvartalet
Fødselsoverskot:
Slutten av kvartalet
Innflyttingar:
Slutten av kvartalet
Utflyttingar:
Slutten av kvartalet
Nettoinnflyttingar:
Slutten av kvartalet
Folkevekst:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K4 , 1998K1 , 1998K2 ,

Valgt 1 av totalt 106

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000