07236: Middelfolkemengd og befolkningsendringar per 1 000 innbyggjarar 1997K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 90 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.05.2020
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Middelfolkemengd:
personar
Levandefødde:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Døde:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Fødselsoverskot:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Innflyttingar:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Utflyttingar:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Nettoinnflyttingar:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Folkevekst:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Referansetid
Middelfolkemengd:
Gjennomsnitt for kvartalet
Levandefødde:
Slutten av kvartalet
Døde:
Slutten av kvartalet
Fødselsoverskot:
Slutten av kvartalet
Innflyttingar:
Slutten av kvartalet
Utflyttingar:
Slutten av kvartalet
Nettoinnflyttingar:
Slutten av kvartalet
Folkevekst:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken