Til toppen
07236: Middelfolkemengd og befolkningsendringar per 1 000 innbyggjarar 1997K4 - 2020K2
Sist endret
19.08.2020
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Middelfolkemengd:
personar
Levandefødde:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Døde:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Fødselsoverskot:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Innflyttingar:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Utflyttingar:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Nettoinnflyttingar:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Folkevekst:
personar per 1 000 middelfolkemengd
Referansetid
Middelfolkemengd:
Gjennomsnitt for kvartalet
Levandefødde:
Slutten av kvartalet
Døde:
Slutten av kvartalet
Fødselsoverskot:
Slutten av kvartalet
Innflyttingar:
Slutten av kvartalet
Utflyttingar:
Slutten av kvartalet
Nettoinnflyttingar:
Slutten av kvartalet
Folkevekst:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 91 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken