Prisindekser for transport og lagring

07233: Sjøtransport, prisindeks, etter næring (SN2007) og frakttype (2006=100) (avslutta serie) 2006K1 - 2012K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 10 Valgte

Søk

frakttype

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2013
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for sjøtransport:
indeks
Prosentvis endring fra samme perioden året før:
prosent
Basisperiode
Prisindeks for sjøtransport:
2006=100
Prosentvis endring fra samme perioden året før:
2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken