Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07233: Sjøtransport, prisindeks, etter næring (SN2007) og frakttype (2006=100) (avslutta serie) 2006K1 - 2012K4

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
04.03.2013 10:00
Prisindeks for sjøtransport:
indeks
Prosentvis endring fra samme perioden året før:
prosent
Prisindeks for sjøtransport:
2006=100
Prosentvis endring fra samme perioden året før:
2006
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 28

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 50 Sjøfart , 50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer , 50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000