Til toppen

07233: Sjøtransport, prisindeks, etter næring (SN2007) og frakttype (2006=100) (avslutta serie) 2006K1 - 2012K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 28

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 50 Sjøfart , 50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer , 50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000