Omsetning i varehandel

Til toppen
07231: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2007). Foreløpige tall (2015=100) 1995K1 - 2020K2
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Ellen Stafne Western, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 400
esw@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
indeks
Referansetid
Verdiindeks, ujusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Verdiindeks, ujusterte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Løpende priser
Basisperiode
Verdiindeks, ujusterte tall:
2010=100
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2010=100
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
2010=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 102 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken