Omsetning i varehandel

07231: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2007). Foreløpige tall (2015=100) 1995K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 101 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2020
Kontakt
Ellen Stafne Western, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 400
esw@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
indeks
Referansetid
Verdiindeks, ujusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Verdiindeks, ujusterte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Løpende priser
Basisperiode
Verdiindeks, ujusterte tall:
2010=100
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2010=100
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
2010=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken