07217: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) 1989M01 - 2015M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 10 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 324 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2016
Kontakt
Christian Næsheim Solland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 60
cns@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Aksjeemisjoner:
mill. kr
Referansetid
Aksjeemisjoner:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken