Til toppen
07217: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) 1989M01 - 2015M12
Sist endret
22.02.2016
Kontakt
Christian Næsheim Solland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 60
cns@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Aksjeemisjoner:
mill. kr
Referansetid
Aksjeemisjoner:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
utstedersektor
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 324 Valgte 1

utstedersektor

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken