Til toppen

07217: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) 1989M01 - 2015M12

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989M01 , 1989M02 , 1989M03 ,

Valgt 1 av totalt 324

utstedersektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle sektorer , Banker , Kredittforetak ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken