Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

07208: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala). Fireårsperiode. Prosent 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

person

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
EU-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Antall observasjoner:
observasjoner
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andel personer med ekvivalentinntekt (EU-skala) under den årlige lavinntektsgrensen og som var under lavinntektsgrensen i minst to av de tre foregående årene
person
Hele befolkningen eksklusive studenter
Ekskludert personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.
statistikkvariabel: Antall observasjoner , person: Hele befolkningen eksklusive studenter
Personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.

Brukerveiledning for statistikkbanken