Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

07208: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala). Fireårsperiode. Prosent 1999 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel personer med ekvivalentinntekt (EU-skala) under den årlige lavinntektsgrensen og som var under lavinntektsgrensen i minst to av de tre foregående årene

person

Hele befolkningen eksklusive studenter

Ekskludert personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.

statistikkvariabel: Antall observasjoner , person: Hele befolkningen eksklusive studenter

Personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.