Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07181: Årsresultat, finansinntekter og -kostnader, ekstraordinære inntekter og kostnader i spesialisthelsetjenesten, etter helseforetak (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2021

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
21.06.2022 08:00
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Finansinntekter (mill. kr):
mill. kr
Finanskostnader (mill. kr):
mill. kr
Ekstraordinære inntekter (mill. kr):
mill. kr
Ekstraordinære kostnader (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Finansinntekter (mill. kr):
31.12.
Finanskostnader (mill. kr):
31.12.
Ekstraordinære inntekter (mill. kr):
31.12.
Ekstraordinære kostnader (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aker universitetssykehus HF , Akershus universitetssykehus HF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000