Spesialisthelsetjenesten

07181: Spesialisthelsetjenesten. Årsresultat, finansinntekter og kostnader, ekstraordinære inntekter og kostnader, etter helseforetak (mill. kr) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

helseforetak Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Måleenhet
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Finansinntekter (mill. kr):
mill. kr
Finanskostnader (mill. kr):
mill. kr
Ekstraordinære inntekter (mill. kr):
mill. kr
Ekstraordinære kostnader (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Finansinntekter (mill. kr):
31.12.
Finanskostnader (mill. kr):
31.12.
Ekstraordinære inntekter (mill. kr):
31.12.
Ekstraordinære kostnader (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken