Nasjonale prøver

Til toppen

07170: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, innvandringskategori/landbakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) 2007 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av feil i landgruppering for årgangene 2007 og 2008, er det i forbindelse med frigivningen av tall for nasjonale prøver 2009 også blitt gjort korrigeringer i tidligere frigitte tall for 2007 og 2008. Fra og med 2014 ble behandlingen av elevers prøveresultat vesentlig endret. Dette året markerer derfor et brudd i tidsserien over nasjonale prøver.