Godstransport på kysten

Til toppen

07152: Godsmengde, etter lastehavn, lossehavn, lastetype (utenom containere) og vareslag 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lastehavn
Må velges *
lossehavn
Må velges *
lastetype
Må velges *
varetype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

lastehavn

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Borg , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 55

lossehavn

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Borg , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 55

lastetype

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

varetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbruksprodukt , Tre og kork , Næringsmidler og dyrefor ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken