Godstransport på kysten

Til toppen
07152: Godsmengde, etter lastehavn, lossehavn, lastetype (utenom containere) og vareslag 2007
Sist endret
17.03.2009
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Referansetid
Godsmengde (tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lastehavn
Må velges *
lossehavn
Må velges *
lastetype
Må velges *
varetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

lastehavn
Må velges *

Totalt 55 Valgte 0

lossehavn
Må velges *

Totalt 55 Valgte 0

lastetype
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

varetype

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken