Godstransport på kysten

07152: Godsmengde, etter lastehavn, lossehavn, lastetype (utenom containere) og vareslag 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

lastehavn Velg minst en verdi

Totalt 55 Valgte

Søk

lossehavn Velg minst en verdi

Totalt 55 Valgte

Søk

lastetype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

varetype

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.03.2009
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Referansetid
Godsmengde (tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken