Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

07107: Enkelte større inntektsposter i statsregnskapet (mill. kr) 1980M01 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valgt 1 av totalt 500

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ordinær skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum , Fellesskatt og selskapsskatter unntatt ved utvinning av petroleum , Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000