Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07107: Enkelte større inntektsposter i statsregnskapet (mill. kr) 1980M01 - 2024M03

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
June Solås, Statistisk sentralbyrå
+47 98874676
29.04.2024 08:00
Inntektsposter (mill. kr):
mill. kr
Inntektsposter (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valgt 1 av totalt 531

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ordinær skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum , Fellesskatt og selskapsskatter unntatt ved utvinning av petroleum , Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000