Kostnadsindeks for lastebiltransport

Til toppen

07106: Totalkostnadsindeksar for lastebiltransport. Ekskl. ferje- og bomkostnader (Januar 2009=100) (avslutta serie) 1998M01 - 2019M02

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
type lastebiltransport

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 254

type lastebiltransport

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks , Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar , Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken