Kostnadsindeks for lastebiltransport

07106: Totalkostnadsindeksar for lastebiltransport. Ekskl. ferje- og bomkostnader (Januar 2009=100) (avslutta serie) 1998M01 - 2019M02
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type lastebiltransport

Totalt 11 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 254 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Indeks:
indeks
Referansetid
Indeks:
Slutten av måneden
Basisperiode
Indeks:
Januar 2009=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken