Produsentprisindeksen

07098: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000=100) (avslutta serie) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

marked

Totalt 2 Valgte

Søk

næring/varegruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2019
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2000=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Produsentprisindeks (2000=100):
31.12.
Årsendring (prosent):
31.12
Vekter (promille):
31.12.
Basisperiode
Produsentprisindeks (2000=100):
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med januar 2017 er en ny hovednæring, 'Vannforsyning', med i PPI. Næringen omfatter uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann og har næringskode SNN36. Den finnes som en egen serie i statistikkbanken under navnet vannforsyning. Siden prisendringene inngår i PPI først fra og med januar 2017, starter indeksserien for næringen i desember 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken