Produsentprisindeksen

Til toppen

07098: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000=100) (avslutta serie) 2000 - 2018

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 19

marked


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

næring/varegruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med januar 2017 er en ny hovednæring, 'Vannforsyning', med i PPI. Næringen omfatter uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann og har næringskode SNN36. Den finnes som en egen serie i statistikkbanken under navnet vannforsyning. Siden prisendringene inngår i PPI først fra og med januar 2017, starter indeksserien for næringen i desember 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken