Produsentprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07098: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000=100) (avslutta serie) 2000 - 2018

Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
10.01.2019 08:00
Produsentprisindeks (2000=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Produsentprisindeks (2000=100):
31.12.
Årsendring (prosent):
31.12
Vekter (promille):
31.12.
Produsentprisindeks (2000=100):
2000
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med januar 2017 er en ny hovednæring, 'Vannforsyning', med i PPI. Næringen omfatter uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann og har næringskode SNN36. Den finnes som en egen serie i statistikkbanken under navnet vannforsyning. Siden prisendringene inngår i PPI først fra og med januar 2017, starter indeksserien for næringen i desember 2016.