Produsentprisindeksen

Til toppen

07097: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000=100) (avslutta serie) 2000M01 - 2018M12

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 228

marked


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

næring/varegruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken