Produsentprisindeksen

07097: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000=100) (avslutta serie) 2000M01 - 2018M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

marked

Totalt 2 Valgte

Søk

næring/varegruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 228 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2019
Kontakt
Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2000=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Produsentprisindeks (2000=100):
31.12.
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Vekter (promille):
31.12.
Pristype
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Basisperiode
Produsentprisindeks (2000=100):
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken