Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

07077: Skogareal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie (F) (avslutta serie) 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2009
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Eigedomar med ungskog- eller gjenvekstpleie:
eigedomar
Prosent av skogeigedomar i alt:
prosent
Areal med ungskog- eller gjenvekstpleie (dekar):
dekar
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av skogeigar eller ulønt familemedlem (prosent):
dekar
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av lønt arbeidshjelp (prosent):
dekar
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av entreprenør (prosent):
dekar
Referansetid
Eigedomar med ungskog- eller gjenvekstpleie:
31.12
Prosent av skogeigedomar i alt:
31.12
Areal med ungskog- eller gjenvekstpleie (dekar):
31.12
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av skogeigar eller ulønt familemedlem (prosent):
31.12
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av lønt arbeidshjelp (prosent):
31.12
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av entreprenør (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produkstivt skogareal
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken