Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07077: Skogareal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie (F) (avslutta serie) 2007

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
23.06.2009 10:00
Eigedomar med ungskog- eller gjenvekstpleie:
eigedomar
Prosent av skogeigedomar i alt:
prosent
Areal med ungskog- eller gjenvekstpleie (dekar):
dekar
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av skogeigar eller ulønt familemedlem (prosent):
dekar
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av lønt arbeidshjelp (prosent):
dekar
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av entreprenør (prosent):
dekar
Eigedomar med ungskog- eller gjenvekstpleie:
31.12
Prosent av skogeigedomar i alt:
31.12
Areal med ungskog- eller gjenvekstpleie (dekar):
31.12
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av skogeigar eller ulønt familemedlem (prosent):
31.12
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av lønt arbeidshjelp (prosent):
31.12
Ungskog- eller gjenvekstpleie utført av entreprenør (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produkstivt skogareal Se liste over endringer i de regionale inndelingene.