Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

06977: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og kjønn til gjerningsperson, alder og tid (prosent) 2007 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt fra 'Gjerningsperson under 25 år' , Vold eller trusler om vold i alt fra 'Gjerningsperson 25-44 år' , Vold eller trusler om vold i alt fra 'Gjerningsperson 45 år og over' ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000