Aksjer og kapitalutdelinger

06960: Mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs, etter eiersektor (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2013
Kontakt
Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Mottatt utbytte:
mill. kr
Mottatt aksjekapital:
mill. kr
Mottatt overkurs:
mill. kr
Referansetid
Mottatt utbytte:
31.12.
Mottatt aksjekapital:
31.12.
Mottatt overkurs:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mottatt aksjekapital og overkurs omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper. Nyeste periode viser foreløpige tall.
Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og medfører at tallene ikke er fult ut sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken