Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen

06960: Mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs, etter eiersektor (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mottatt aksjekapital og overkurs omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper. Nyeste periode viser foreløpige tall. Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og medfører at tallene ikke er fult ut sammenlignbare med tidligere år.