Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06959: Pålydende aksjekapital, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs for personlige aksjonærer, etter alder og kjønn 2006 - 2023

Richard Solem, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 07
Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
20.06.2024 08:00
Personer som eide aksjer 31.12 (antall):
personer
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Mottatt aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Mottatt overkurs (mill. kr):
mill. kr
Personer som eide aksjer 31.12 (antall):
31.12.
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Mottatt aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Mottatt overkurs (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0-19 år , 20-29 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mottatt aksjekapital og overkurs omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper. Nyeste periode viser foreløpige tall.