Til toppen

06949: Gjennomsnittlig månedslønn og gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for heltidsansatte, etter næringshovedområde (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

sektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Næringer totalt , Fiskeoppdrett , Olje- og gassutvinning og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken