Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen

06934: Aksjeutbytte og skjermingsfradrag for personer bosatt i Norge, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0-19 år , 20-29 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000