Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06934: Aksjeutbytte og skjermingsfradrag for personer bosatt i Norge, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) 2006

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
18.06.2008 10:00
Antall personer:
personer
Beregnet skjermingsfradrag:
kr
Mottatt utbytte:
kr
Benyttet skjermingsfradrag:
kr
Skattepliktig utbytte:
kr
Ubenyttet skjermingsfradrag:
kr
Fremførbart skjermingsfradrag:
kr
Antall personer:
31.12.
Beregnet skjermingsfradrag:
31.12.
Mottatt utbytte:
31.12.
Benyttet skjermingsfradrag:
31.12.
Skattepliktig utbytte:
31.12.
Ubenyttet skjermingsfradrag:
31.12.
Fremførbart skjermingsfradrag:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0-19 år , 20-29 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000