Produsentprisindekser for tjenester

06931: Telekommunikasjonstjenester, prisindeks (2010=100) 2005K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 58 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks, total:
indeks
Bedriftsmarked:
indeks
Privatmarked:
indeks
Basisperiode
Prisindeks, total:
2010
Bedriftsmarked:
2010
Privatmarked:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisindeksen for bedriftsmarkedet blir beregnet etter ny metode fom 1.kvartal 2014. Prisindeksen for bedrifts- og privatmarkedet samlet er revidert for perioden 4. kvartal 2005-4. kvartal 2013.

Brukerveiledning for statistikkbanken