Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

06931: Telekommunikasjonstjenester, prisindeks (2010=100) 2005K4 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K4 , 2006K1 , 2006K2 ,

Valgt 1 av totalt 64

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeksen for bedriftsmarkedet blir beregnet etter ny metode fom 1.kvartal 2014. Prisindeksen for bedrifts- og privatmarkedet samlet er revidert for perioden 4. kvartal 2005-4. kvartal 2013.

statistikkvariabel: Prisindeks, total , kvartal: 2020K1

Prisindeks total og prisindeks for privatmarked for 1. kvartal 2020 er rettet 27.08.2020.

statistikkvariabel: Privatmarked , kvartal: 2020K1

Prisindeks total og prisindeks for privatmarked for 1. kvartal 2020 er rettet 27.08.2020.