Veksthus og planteskoler (opphørt)

06924: Areal av ulike planter i veksthus. Årskvadratmeter (1 000 m²) (F) (avslutta serie) 1998 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2008
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Veksthusareal i alt:
1 000 m²
Snittblomster:
1 000 m²
Potteblomster:
1 000 m²
Grønnsaker:
1 000 m²
Tomat:
1 000 m²
Agurk:
1 000 m²
Salat:
1 000 m²
Bær:
1 000 m²
Uten produksjon:
1 000 m²
Referansetid
Veksthusareal i alt:
31.12.
Snittblomster:
31.12.
Potteblomster:
31.12.
Grønnsaker:
31.12.
Tomat:
31.12.
Agurk:
31.12.
Salat:
31.12.
Bær:
31.12.
Uten produksjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
Xxx
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken