Til toppen

06924: Areal av ulike planter i veksthus. Årskvadratmeter (1 000 m²) (F) (avslutta serie) 1998 - 2006

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Veksthusareal i alt , Snittblomster , Potteblomster ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal. Xxx Se liste over endringer i de regionale inndelingene.