Spesialisthelsetjenesten

06923: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter stillingskategori, tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 7 Valgte

Søk

stillingskategori

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.10.2008
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
Her skriver du inn fotnote tekst
statistikkvariabel
Årsverk
Offentlig godkjente sykepleiere inkluderer jordmødre, og Hjelpepleiere inkluderer barnepleiere, jfr. tabell 03747.

Brukerveiledning for statistikkbanken