06852: Samisk statistikk. Fangstmengde etter leveringsmåned og fiskeslag. SUF-området. Tonn rund vekt (avslutta serie) 2004M01 - 2005M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fiskeslag Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.04.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Fangsmengde (tonn):
tonn, rund vekt
Referansetid
Fangsmengde (tonn):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.
Informasjon fra manntallsregisteret eller fartøyregisteret. Personers bosted eller båteierens bosted er lagt til grunn. I dette tilfellet betyr det at fiskere eller eier av fiskefartøyet er bosatt i SUF-området. Fisken kan være fisket og levert andre steder.

Brukerveiledning for statistikkbanken