To the Top

06852: Fangstmengde etter leveringsmåned og fiskeslag. SUF-området. Tonn rund vekt 2004M01 - 2005M12

Variable overview
contents
Mandatory *
month
Mandatory *
species of fish
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

month

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004M01 , 2004M02 , 2004M03 ,

Selected 1 of total 24

species of fish

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Greenland halibut , Tusk , Fat herring ,

Selected 0 of total 13

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.
Informasjon fra manntallsregisteret eller fartøyregisteret. Personers bosted eller båteierens bosted er lagt til grunn. I dette tilfellet betyr det at fiskere eller eier av fiskefartøyet er bosatt i SUF-området. Fisken kan være fisket og levert andre steder.

User manual for StatBank