Veksthus og planteskoler (opphørt)

06825: Salgsverdi av omsatte ferdigvarer i veksthus (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2008
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Salgsverdi i alt:
1 000 kr
Salgsverdi av snittblomster og potteplanter:
1 000 kr
Salgsverdi av grønnsaker:
1 000 kr
Salgsverdi av bær:
1 000 kr
Referansetid
Salgsverdi i alt:
31.12.
Salgsverdi av snittblomster og potteplanter:
31.12.
Salgsverdi av grønnsaker:
31.12.
Salgsverdi av bær:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken