06824: Jordbruksbedrifter med planteskole og planteskoleareal (F) 1999 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2013
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksberdrifter med planteskole og planteskoleareal:
bedrifter
Frilandsareal i alt (dekar):
dekar
Frilandsareal med karplanter (dekar):
dekar
Veksthusareal (dekar):
dekar
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Jordbruksberdrifter med planteskole og planteskoleareal:
31.12.
Frilandsareal i alt (dekar):
31.12.
Frilandsareal med karplanter (dekar):
31.12.
Veksthusareal (dekar):
31.12.
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med minst 1,0 dekar planteskoleareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken