Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06824: Jordbruksbedrifter med planteskole og planteskoleareal (F) (avslutta serie) 1999 - 2010

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
20.02.2013 10:00
Jordbruksberdrifter med planteskole og planteskoleareal:
bedrifter
Frilandsareal i alt (dekar):
dekar
Frilandsareal med karplanter (dekar):
dekar
Veksthusareal (dekar):
dekar
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
1000 kr
Jordbruksberdrifter med planteskole og planteskoleareal:
31.12.
Frilandsareal i alt (dekar):
31.12.
Frilandsareal med karplanter (dekar):
31.12.
Veksthusareal (dekar):
31.12.
Salsverdi av ferdigvare (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bedrifter med minst 1,0 dekar planteskoleareal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.