Veksthus og planteskoler (opphørt)

06816: Jordbruksbedrifter med veksthus, etter varmeanlegg og veksthusareal (F) (avslutta serie) 1999 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2008
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthus (bedrifter):
bedrifter
Med fast varmeanlegg (bedrifter):
bedrifter
Uten fast varmeanlegg (bedrifter):
bedrifter
Både med og uten fast varmeanlegg (bedrifter):
bedrifter
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
1 000 m²
Med fast varmeanlegg (1 000 m²):
1 000 m²
Uten fast varmeanlegg (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthus (bedrifter):
31.12.
Med fast varmeanlegg (bedrifter):
31.12.
Uten fast varmeanlegg (bedrifter):
31.12.
Både med og uten fast varmeanlegg (bedrifter):
31.12.
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
31.12.
Med fast varmeanlegg (1 000 m²):
31.12.
Uten fast varmeanlegg (1 000 m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken