Veksthus og planteskoler (opphørt)

Til toppen

06816: Jordbruksbedrifter med veksthus, etter varmeanlegg og veksthusareal (F) (avslutta serie) 1999 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bedrifter med minst 300 m2 veksthusareal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.