Veksthus og planteskoler (opphørt)

06815: Forbruk av energi i veksthus (F) (avslutta serie) 1998 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2008
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
MWh
Elektrisitet til oppvarming (MWh):
MWh
Naturgass (MWh):
MWh
Lett fyringsolje (nr. 1) (1 000 liter):
1000 liter
Tung fyringsolje (nr. 6) (1 000 liter):
1000 liter
Propangass (tonn):
tonn
Utgifter til energi (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
31.12.
Elektrisitet til oppvarming (MWh):
31.12.
Naturgass (MWh):
31.12.
Lett fyringsolje (nr. 1) (1 000 liter):
31.12.
Tung fyringsolje (nr. 6) (1 000 liter):
31.12.
Propangass (tonn):
31.12.
Utgifter til energi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken