06813: Jordbruksbedrifter med veksthus og veksthusareal, etter størrelsen på veksthusarealet (F) 1979 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

størrelsen på veksthusareal

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2013
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Veksthusareal (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.12.
Veksthusareal (1 000 m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken