Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06801: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala). Prosent 1996 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1999 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken