06790: Samisk statistikk. Personer tilknyttet reindrift per 31. mars, etter kjønn og tilhørighet til reindriftsenheten. Utvalgte geografiske områder (avslutta serie) 2005 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område

Totalt 12 Valgte

Søk

status i reindriftsenhet

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer tilknyttet reindrift:
personer
Referansetid
Personer tilknyttet reindrift:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bosted per 1. januar 2007. De som er født i 2007 har bosted per 1. oktober 2007.
status i reindriftsenhet
Husstand
Andre personer enn ektefelle og leder av reindriftsenheten som tilhører lederens husstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken