Til toppen

06790: Samisk statistikk. Personer tilknyttet reindrift per 31. mars, etter kjønn og tilhørighet til reindriftsenheten. Utvalgte geografiske områder (avslutta serie) 2005 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

område

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , 20 Finnmark - Finnmárku , ¬SUF ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

status i reindriftsenhet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bosted per 1. januar 2007. De som er født i 2007 har bosted per 1. oktober 2007.

status i reindriftsenhet

Husstand

Andre personer enn ektefelle og leder av reindriftsenheten som tilhører lederens husstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken