To the Top

06790: Personer tilknyttet reindrift per 31. mars, etter kjønn og tilhørighet til reindriftsenheten. Utvalgte geografiske områder 2005 - 2007

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
area
status within unit of reindeer herding

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 2

area

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.All of Norway , 20 Finnmark - Finnmárku , SUF ,

Selected 0 of total 12

Optional variable

status within unit of reindeer herding


Selected 0 of total 5

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Bosted per 1. januar 2007. De som er født i 2007 har bosted per 1. oktober 2007.
status within unit of reindeer herding
Household
Andre personer enn ektefelle og leder av reindriftsenheten som tilhører lederens husstand.

User manual for StatBank