06788: Samisk statistikk. Personer i alt og sysselsatte personer i alderen 15-74 år, etter kjønn og valgkrets (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

valgkrets Velg minst en verdi

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.04.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer i alt:
personer
Sysselsatte:
personer
Arbeidssted utenfor bostedskommunen (personer):
personer
Arbeidssted utenfor bostedskommunen (prosent):
prosent
Referansetid
Personer i alt:
4. kvartal
Sysselsatte:
4. kvartal
Arbeidssted utenfor bostedskommunen (personer):
4. kvartal
Arbeidssted utenfor bostedskommunen (prosent):
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.
valgkrets
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken