To the Top

06788: Personer i alt og sysselsatte personer i alderen 15-74 år, etter kjønn og valgkrets. 4. kvartal 2004K4 - 2006K4

Variable overview
contents
Mandatory *
quarter
Mandatory *
constituency
Mandatory *
sex

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 4

quarter

Mandatory *

Selected 1 of total 3

constituency

Mandatory *

Selected 0 of total 3

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

As of 2005 the lower age limit for inclusion as in employment was reduced from 16 to 15 years in line with international recommendations. At the same time, the definition of age was changed from the age at the end of the year to the age at the end of the period in question.
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.
constituency
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

User manual for StatBank