06776: Samisk statistikk. Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

elever med samisk opplæringsform Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Elever med samisk språk i grunnskolen:
personer
Referansetid
Elever med samisk språk i grunnskolen:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2) Samisk som andrespråk 2 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 3) Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk lærerplan.
område
Forvaltningsområdet
Med forvaltningsområde menes forvaltningsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). I forvaltningsområdet gjelder særskilte regler for bruk av samisk språk. Området består fram til 31. desember 2007 av kommunene Tysfjord, Gáivuotna Kåfjord, Guovdageaidnu Kautokeino, Porsanger Porsángu Porsanki, Kárásjohka Karasjok, Deatnu Tana, og Ungjárga Nesseby. I disse kommunene skal også elevene ha oppløring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk.

Brukerveiledning for statistikkbanken