Til toppen

06776: Samisk statistikk. Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

elever med samisk opplæringsform

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever med samisk som opplæringsmålform i alt , 1. - 7. årstrinn i alt , 1. årstrinn ,

Valgt 0 av totalt 22

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2) Samisk som andrespråk 2 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 3) Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk lærerplan.

område

Forvaltningsområdet

Med forvaltningsområde menes forvaltningsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). I forvaltningsområdet gjelder særskilte regler for bruk av samisk språk. Området består fram til 31. desember 2007 av kommunene Tysfjord, Gáivuotna Kåfjord, Guovdageaidnu Kautokeino, Porsanger Porsángu Porsanki, Kárásjohka Karasjok, Deatnu Tana, og Ungjárga Nesseby. I disse kommunene skal også elevene ha oppløring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk.

Brukerveiledning for statistikkbanken