To the Top

06776: Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder 2004 - 2006

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 3

area

Mandatory *

Selected 0 of total 4

pupils/students with sami as educational language

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pupils with Sami as their language of tuition - total , Year levels 1-7 - total , Year level 1 ,

Selected 0 of total 22

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
2) Samisk som andrespråk 2 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 3) Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk lærerplan.

area

Administrative district

Med forvaltningsområde menes forvaltningsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). I forvaltningsområdet gjelder særskilte regler for bruk av samisk språk. Området består fram til 31. desember 2007 av kommunene Tysfjord, Gáivuotna Kåfjord, Guovdageaidnu Kautokeino, Porsanger Porsángu Porsanki, Kárásjohka Karasjok, Deatnu Tana, og Ungjárga Nesseby. I disse kommunene skal også elevene ha oppløring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk.

User manual for StatBank