Til toppen

06775: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter kjønn og formelt bosted i valgkrets (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

valgkrets

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 31


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002. Fra og med 2002 er bedriftskurs fra Handelshøgskolen BI inkludert.

statistikkvariabel

Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Norges handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitethøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.

Brukerveiledning for statistikkbanken