06775: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter kjønn og formelt bosted i valgkrets (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

valgkrets Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Statlige, private og militære høgskoler:
studenter
Universiteter og vitenskapelige høgskoler:
studenter
Referansetid
Statlige, private og militære høgskoler:
01.10.
Universiteter og vitenskapelige høgskoler:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted.
Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002. Fra og med 2002 er bedriftskurs fra Handelshøgskolen BI inkludert.
statistikkvariabel
Universiteter og vitenskapelige høgskoler
Norges handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitethøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.

Brukerveiledning for statistikkbanken