Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06775: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter kjønn og formelt bosted i valgkrets (avslutta serie) 2004 - 2006

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
25.02.2008 10:00
Statlige, private og militære høgskoler:
studenter
Universiteter og vitenskapelige høgskoler:
studenter
Statlige, private og militære høgskoler:
01.10.
Universiteter og vitenskapelige høgskoler:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002. Fra og med 2002 er bedriftskurs fra Handelshøgskolen BI inkludert.

statistikkvariabel

Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Norges handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitethøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.