To the Top

06775: Studenter ved universitet og høgskoler, etter kjønn og formelt bosted i valgkrets 2004 - 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
constituency
Mandatory *
sex

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 2

year

Mandatory *

Selected 1 of total 3

constituency

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Varanger , SUF , Other areas ,

Selected 0 of total 31


Selected 0 of total 3

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted.
Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002. Fra og med 2002 er bedriftskurs fra Handelshøgskolen BI inkludert.
contents
Universiteter og vitenskapelige høgskoler
Norges handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitethøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.

User manual for StatBank