Til toppen

06774: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

studieretning / utdanningsprogram

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Videregående opplæring i alt , Allmenne, økonomiske og administrative fag , Musikk, dans og drama ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

studieretning / utdanningsprogram

Utdanningsprogram

Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken