06774: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Elever i alt:
studenter
Prosentandel menn av alle i videregående opplæring:
prosent
Prosentandel kvinner av alle i videregående opplæring:
prosent
Ettårig grunnkurs:
studenter
Videregående kurs I:
studenter
Videregående kurs II:
studenter
Referansetid
Elever i alt:
01.10.
Prosentandel menn av alle i videregående opplæring:
01.10.
Prosentandel kvinner av alle i videregående opplæring:
01.10.
Ettårig grunnkurs:
01.10.
Videregående kurs I:
01.10.
Videregående kurs II:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

område
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
studieretning/utdanningsprogram
Utdanningsprogram
Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken