To the Top

06774: Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
area
Mandatory *
area of study / education programme
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 6

year

Mandatory *

Selected 1 of total 1

area

Mandatory *

Selected 0 of total 2

area of study / education programme

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pupils in upper secondary schools - total , General, economic and management studies , Music, dance and drama ,

Selected 0 of total 38

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

area
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
area of study / education programme
Education programme
Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

User manual for StatBank