06772: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Kommuner som er helt eller delvis definert som SUF-område (avslutta serie) 2005 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område

Totalt 41 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Høyeste fullført utdanning (prosent):
prosent
Referansetid
Høyeste fullført utdanning (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.
område
Øvrige områder i alt
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond
utdanningsnivå
Videregående skole
Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år
Omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år.
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år
Omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken