Til toppen

06772: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Kommuner som er helt eller delvis definert som SUF-område (avslutta serie) 2005 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

område

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øvrige områder i alt , SUF-område i alt , 2030 Sør-Varanger, SUF ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.

område

Øvrige områder i alt

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond

utdanningsnivå

Videregående skole

Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år

Omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år.

Universitets-, høgskolenivå, over 4 år

Omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken