To the Top

06772: Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Kommuner som er helt eller delvis definert som SUF-område 2005 - 2006

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 2

area

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ohter areas - total , SUF-area - total , 2030 Sør-Varanger, SUF ,

Selected 0 of total 41

Optional variable

level of education


Selected 0 of total 6

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.

area

Ohter areas - total

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond

level of education

Upper secondary education

Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Tertiary education, 1-4 years

Omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år

Tertiary education, more than 4 years

Omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger.

User manual for StatBank